HOLISTIČKI PRAVAC, OD SAMOG POČETKA

Osnivač Rudolf Štajner (Rudolf Steiner) odabrao je termin „antropozofija" značenja „ljudska mudrost“, da opiše svoje ideje o reorganizaciji različitih sfera života, kao što su medicina, poljoprivreda i obrazovanje. U saradnji sa doktorkom Itom Vegman (Ita Wegman) i hemičarem Oskarom Šmidelom (Oskar Schmiedel), razvija prve farmaceutske formulacije bazirane na stavovima koji su i danas oslonac razvoja Weleda preparata: da su životni procesi u ljudskom telu i u prirodi u bliskoj međusobnoj vezi.