Priroda

Vrba: botanički profil biljke

Grane vrbe beru se između oktobra i januara. Kora se ljušti sa posečenih grana, a zatim suši posebnim, delikatnim procesom. Ekstrakti kore se koriste kao sastojci prirodne kozmetike.

Biljka

Vrba predstavlja grupu listopadnog širokolisnog drveća, grmlja i patuljastog grmlja. Zahvaljujući žilavim, jako razgranatim korenima koji dopiru do podzemnih voda, uspevaju i u suvom okruženju. Njihov opsežni korenski sistem ima dobar dotok vazduha i drži zemlju na okupu kako bi sprečio eroziju. Vrbe se zato koriste kao zaštitni zasadi duž obala, nasipa i padina. Postoji oko 400 vrsta vrba, a najviše ih ima u Evropi, severnoj Africi i na Bliskom istoku. Salix, ime roda, potiče od latinskog salire (skakati) i odnosi se na brzi rast vrbe.

Cvetovi

Vrba je dvodoma biljka, što znači da su ženski i muški cvetovi na odvojenim biljkama. Cvetovi izgledaju kao vitki klasovi ili grozdovi, poznati i kao „mace“, koji se obično javljaju u proleće, pre lišća. Mace se kod vrbe razlikuju po veličini i po boji. Ženski cvetovi su vitki, valjkaste, manje i zeleno-sive boje, dok su muški cvetovi jajastog oblika s prašnicima žute boje, zbog kojih deluju dlakavo. Period cvetanja je od aprila do maja, otprilike u isto vreme kada vrba olistava. Semena sazrevaju od juna do jula, a prekrivena su dugačkim, belim dlačicama koje im pomažu da se šire vetrom.

Upotreba

Grane vrbe beru se između oktobra i januara. Kora se ljušti sa posečenih grana, a zatim nežno suši.
Ekstrakti kore vrbe se koriste kao sastojci prirodne kozmetike. Imaju antimikrobna i umirujuća svojstva.