Antropozofija

Goetheanum front view

Utemeljena od strane Rudolf-a Steiner-a

Antropozofija je utemeljena od strane filozofa i prirodnjaka Rudolfa Štajnera i njegovih kolega istomišljenika. Ovaj istraživački metod je uticao i na druge discipline uključujući obrazovanje, arhitekturu, umetnost i medicinu i taj uticaj se i danas može osetiti u kompaniji Weleda.

 

Antropozofija je rasprostranjen istraživački metod sa evropskim korenima koji istražuje duhovnost uz pomoć nauke. Ona nudi načine za bolje razumevanje zakona ljudi i kako se u skladu sa tim treba ponašati, dajući formule i predlažući aktivnosti za različite aspekte života.

Od naučne misli do duhovnog iskustva

Nasuprot modernim shvatanjima u akademskim i univerzitetskim krugovima, Štajner je koristio reč antropozofija podrazumevajući istraživanje duhovne dimenzije putem naučnog i duhovnog iskustva, i ovome je posvetio svoje životno delo. Antropozofija polazi od egzaktnog naučnog mišljenja. Precizne istraživačke metode koje su inače ograničene na svet materijalnog, ovako su prošiene na duhovnu dimenziju kroz nauku.

 

Antropozofija se može definisati na sledeći način:

Ljudi razumeju svet uz pomoć svojih čula i umnih procesa – znanje koje počiva na ovim otkrićima se naziva antropologijom. Antropozofija širi ovaj pristup na duhovni nivo, zato što ljudi takođe percipiraju okolinu svojim osećanjima i mislima. Štajner je prevodio antropozofiju kao ’mudrost čoveka’, zato što na grčkom, anthropos znači čovek a sophia mudrost.

Weleda employees in Saint Louis, France

Štajner je kasnije osnovao Udruženje antropozofa 1923., čija je misija i danas da održava slobodan umetnički i intelektualni život i da promoviše istraživanje duhovne dimenzije. Za duhovna istraživanja osnovana je Škola duhovne nauke u Dornahu, samo nekoliko kilometara od sedišta kompanije Weleda u Arleshajmu.

Arhitektonski impresivan dom ove škole naziva se Geteanum. To je centar za antropozofiju – dizajniran od strane samog Rudolfa Štajnera- sa dve koncertne sale koje mogu da prime 1500 ljudi, galerijom, učionicama, bibliotekom i administrativnim prostorijama Antropozofskog društva. Konferencije na različite teme od opšteg interesa odžavaju se nekoliko puta godišnje.

Uticaj antropozofije na Weledu

Cilj antropozofije je razvitak celokupnog ljudskog bića. Danas ona ima svoje grane u mnogim oblastima uključujući obrazovanje, arhitekturu, umetnost, medicinu i poljoprivredu. Uz Štajneorovu podršku nastale su Valdorf škole, takođe poznate kao Štajnerove škole i vrtići, antropozofska medicina, prirodni preparati za negu tela i biodinamička poljoprivreda. Sve ove discipline i dan danas su neodvojivi deo kompanije Weleda.

Bilo da je reč o proizvodnji medicinskih preparata i prirodne kozmetike, ili o našem poslovanju s partnerima, dobavljačima i zaposlenima, mi uvek vidimo ljude, društvo i prirodu kao holističku celinu, povezanu odnosom između čovekovih svakodnevnih aktivnosti i prirode.

Naši osnivači

Ona je teoriju pretvorila u praksu

Žena sa jakom vizijom reforme u medicinskom tretmanu.

Ita Wegmann

Čovek sa vizijom

Duhovni i filozofski osnivač Welede.

Rudolf Steiner

Direktor Welede 35 godina

Inicijator proizvodnje antropozofskih lekova i kozmetike.

Oskar Schmiedel