Oskar Schmiedel

Oskar and Thekla Schmiedel in laboratory

Samouveren čovek koji je pokrenuo proizvodnju antropozofskih lekova i kozmetike.

Dr Oskar Šmidel (30. oktobar 1887. – 27. decembar 1959.) je bio farmaceut, antropozof, terapeut, geteovac, naučnik i teozof. Studirao je hemiju na Minhenskom univerzitetu i tada se priključio Teozofskom društvu. Godine 1907, nakon što je slušao predavanja Rudolfa Štajnera, postaje njegov lični učenik i 1912. osniva hemijsko-teozofsku laboratoriju gde proučava biljne boje na antropozofski način. Svoju sopstvenu laboratoriju osniva 1913. pre svega da bi proizvodio kozmetičke proizvode.

Proizvodnja prvih antropozofskih lekova.

Ubrzo potom, Rudolf Štajner traži od Šmidela da preseli svoju laboratoriju u Dornah. Od primitivne šupe koja se tu nalazila, on pomaže najstajanje prvog Geteanuma, a u isto vreme počinje da proizvodi svoje antropozofske lekove.

Godine 1919., počinje intenzivna proizvodnja lekova, prvo uz pomoć Dr Ite Vegman a kasnije i Dr Ludviga Nola (1872. – 1930.), sa kojima kreira čitavu paletu suplemenata.

Oskar Schmiedel portrait - Weleda

Direktor kompanije Weleda 35 godina

Godine 1922. Šmidel u kompaniji Weleda postaje nadležan za odeljenje za istraživanje i proizvodnju, a 1924. postaje direktor celokupne kompanije , i na tom mestu ostaje do svoje smrti 1959.

 

Oskar Šmidel je i dan danas poznat kao istaknuti farmceutski pionir. Upravo je on čovek koji je osnovao antropozofsku laboratoriju i započeo proizvodnju kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. Takođe je on taj koji je zamolio Rudlfa Štajnera da održi medicinski kurs za doktore – inicijativu koja je više od bilo čega drugog pokrenula antropozofsku medicinu.

Naša priča

Svetski metod istraživanja

Rasprostranjen istraživački metod sa evropskim korenima koji istražuje duhovnost uz pomoć nauke.

Antropozofija

Čovek s vizijom

Duhovni i filozofski osnivač Welede.

Rudolf Steiner