Ekološka održivost

Kao tradicija koja traje više od deset decenija, naše pažljivo postupanje sa prirodom i njenim resursima počiva na antropozofskim idejama Rudolfa Štajnera i za kompaniju Weleda je imperativ. Pa ipak, naša posvećenost se tu ne završava. Ona je prisutna od pitanja biodiverziteta, preko nabavke sirovih materijala, korišćenja prirodnih resursa i održivog pakovanja sve do smanjenja utrošnje vode i otpada kao i redukcije emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Održivo korišćenje sirovina

Weleda koristi oko 1000 sirovih materijala za medicinske i proizvode za prirodnu negu i mi znamo da način na koji ih nabavljamo i ekstrakujemo ima značajan uticaj na biodiverzitet. U isto vreme, mi znamo da samo netaknuti eko-sistemi poseduju zemljište i uslove visokog kvaliteta potrebnog za naše prirodne sirovine. Zato više od 78% sirovina koje koristimo dolaze iz sertifikovanog organskog i biodinamičkog uzgoja ili iz kontrolisanog sakupljanja u prirodi. Neprestano se trudimo da taj procenat povećamo. Ova posvećenost biološkoj raznovrsnosti je od najvećeg značaja za kompaniju Weleda - bez biodiverziteta ne bi bilo ni Weleda proizvoda.

Ekološko korišćenje prirodnih resursa

Voda i električna energija su neophodni za proizvodne procese bilo koje kompanije, pa tako i u kompaniji Weleda. Naši zaposleni se odnose prema tim resursima s poštovanjem i mi stalno usavršavamo procese kao što su ponovno korišćenje kondenzovane vode, koja se vraća u naš sistem. Tako smo potrošnju vode po kilogramu dobijenog proizvoda smanjili za jednu četvrtinu (25%) 2013.

Takođe se trudimo da smanjimo potrošnju električne energije. Ovo činimo na direktne i indirektne načine – optimiziranjem sistema za hlađenje i ventilacije, smanjenjem površina spratova i kancelarijskog prostora, boljim korišćenjem raspoloživih mašina i drugim merama koje poboljšavaju efikasnost.

U isto vreme, Weleda povećava korišćenje obnovljive energije. 2013. godine, 50.7% naše direktne energije i 94.3% indirektne energije koristili smo iz obnovljivih resursa.

„Weleda i Whole Foods se međusobno podržavaju na mnogo nivoa. Naša saradnja je duga i sasvim prirodna. Posvećenost i briga koju posvećujemo izvorima sastojaka i blagostanju cele planete je suštinska za obe kompanije. Kvalitet proizvoda je fantastičan. Ne bi bilo loše poraditi na prezentaciji proizvoda na prodajnim mestima i na tome kako najbolje i najlakše predstaviti njihove osobine. Biodinamički sastojci su jedinstveni. Nećete pronaći mnogo preparata na tržištu čiji proizvođači u srži svog poslovanja imaju biodinamičke metode uzgoja.“ Maren Giuliano, Whole Foods

Biodinamička poljoprovreda

Naše lične metode biodinamičkog uzgoja medicinskih biljaka su tradicija koja se u kompaniji Weleda strogo poštuje. Biodinamička poljoprivreda podrazumeva uzgoj biljaka, stoke, proizvodnju semena i održavanje tla prema antropozofskim principima.

 

 

U svim našim vrtovima – u Evropi i širom sveta - mi primenjujemo antropozofska načela kako bismo proizveli sirovine vrhunskog kvaliteta i u isto vreme poboljšali i održali kvalitet zemljišta i brojnih zajednica živih organizama, od mikroba do divljih životinja.

Održiva ambalaža

Za nas, održiva ambalaža mora da zadovolji niz zahteva. Naravno, ono pre svega štiti proizvod ali takođe mora biti napravljeno od održivih materijala da bi moglo da se reciklira nakon što je proizvod iskorišćen. Još uvek nije pronađeno idealno rešenje koje zadovoljava sve ove kriterijume. Ali, dok istražujemo buduća rešenja, Weleda nastoji da koristi ambalažu koja je održiva u najvećoj mogućoj meri.

Godine 2012. smo sastavili među-sektorski tim kako bismo došli do novih rešenja. Osmišljeno je nekoliko ideja koje smo odmah primenili – korišćenje post-potrošačkog reciklažnog materijala u što većoj meri; korišćenje kutija odobrenih od strane Saveta šumarskog udruženja (Forest Stewardship Council) koliko god je to moguće; prelazak sa metalik folija na kolor štampu. Takođe ispitujemo mogućnost zamene naših tradicionalnih plavih staklenih boca plastikom sa neznatnim uticajem na okolinu, pošto je lakša za recikliranje. Kroz redovne diskusije sa proizvođačima i stručnjacima, naša ambalaža se neprestano usavršava.

Priznanje "Održiva lepota"

Godine 2013. Weleda je dobila priznanje ’Održiva lepota’ u kategoriji ’Liderstva u oblasti održivosti’ koje je organizovao Organic Monitor. Žiri je prepoznao i pozdravio holistički održivi poslovni model kompanije Weleda kao najbolji primer iz prakse u ovoj industriji. Od kada je osnovana 1921., Weleda pokreće inovativne projekte koji kombinuju različite aspekte održivosti.

Saznajte više

Stvaranje vrednosti

Održiva ekonomija je ona u kojoj se resursi zemlje ne koriste brže nego što ih priroda obnavlja. Za Weledu, etička ekonomija i ona koja stvara vrednost su srž poslovanja među ljudima koji čine da se to desi.

Ekonomska održivost

Etičko delovanje

Kao društveno-orijentisana firma, stavljamo veliki naglasak na obezbeđenje sigurnosti, individualni razvoj i celokupno zdravlje zaposlenih, dobavljača i partnera.

Društvena odgovornost