Etička nabavka sirovina

U nastavku ćete pronaći neke od priča naših partnerskih projekata nabavke osnovnih sirovina koji će vam donekle dočarati kako pažljivo gradimo naše odnose koji čine da Weleda bude pozitivna i održiva kompanija.