Polihidroksi stearinska kiselina

Polihidroksi stearinska kiselina

Polyhydroxystearic Acid

Polihidroksi stearinska kiselina pomaže stabilizaciju disperzija. Derivat stearinske kiseline dobija se iz biljnih ulja. 

Ukratko o sastojcima

Proizvodi koji sadrže ovaj sastojak