Weleda o antropozofskoj medicini

Intervju sa članovima Izvšnog odbora Natalijom Jarmolenko i Aldom Amendola.

Antropozofska medicina deluje na telo, dušu i duh. Kako Weleda shvata zdravlje i zašto se oslanja na moć prirode.

Kako Weleda shvata zdravlje?

Natalija Jarmolenko (Nataliya Yarmolenko:) Zdravlje je, za nas, proces – ono se stvara neprekidno, iz trenutka u trenutak. Ovakvo shatanje izraženo je i kroz viziju  naše kompanije, a to je doprinos svetu u kom će se zdravlje i lepota razvijati kroz harmoniju ljudi i prirode.

Naravno, svako ljudsko biće ima vlastite preduslove za zadravlje uslovljene genetikom i ranim iskustvima. Ali, svako može i da odabere da živi na način koji jača zdravlje.

Aldo Amendola (Ammendola): Za nas, zdravlje ne znači samo eliminaciju simptoma bolesti, nego pomoć za celo biće. Ovakav pristup dele svi pristupi prirodnog lečenja.  

NY: Zdravlje doživljavamo holistički. Prepoznajemo sposobnost našeg organizma za samoregulaciju ka osvajanju i očuvanju zdravlja. Naši proizvodi jačaju tu urođenu ljudsku snagu.  

Za nas, zdravlje nije samo eliminacija simptoma bolesti, nego pomaganje kompletnoj osobi.
Aldo Ammendola

Weleda proizvodi antropozofske lekove i prirodnu kozmetiku već 100 godina. Šta je antropozofska medicina?

AA: Ona ima holistički pristup, posmatra ne samo telo, nego i um i duh, prošlost i sadašnjost jedne osobe.

NY: Na holistički način posmatramo i ljude i prirodu. Mi smo deo prirode, razvijali smo se zajedno sa njom.  Procesi u ljudskom telu i prirodi su, zato, povezani. Mi posežemo u prirodu da nađemo lekove koji će, zavisno od svog sastava, imati blagotvoran efekat na razne funkcije u organizmu.

Antropozofska medicina sebe smatra komplementarnom medicinom, praveći distinkciju od alternativne. Šta to znači?

AA: Alternativna medicina sebe posmatra kao “alternativu” – znači kao zamenu za konvencionalnu medicinu. Antropozofska, međutim, integriše konvencionalnu medicinu i komplementarni, naturopatski pristup, kako bi pomogna sposobnost organizma da sam sebe izleči.  Ovim pomaže da se izbalansiraju oni sistemi organizma koji nisu u ravnoteži. Zato o antropozofskoj medicni govorimo i kao o integrativnoj regulatornoj medicini.

To znači da ne možete postati antropozofski doktor a da nemate to zvanje i u konvencionalnoj medicini?

AA: Tako je. To se ne odnosi samo na doktore u privatnoj praksi, nego i na antropozofske klinike, kao što je Filderklinik pored Štutgarta, ili Havelhöhe Community Hospital u Berlinu.  U tim ustanovama ćete naći čitav spektar konvencionalnih i antropozofskih medicinskih tretmana, za spoljnu ili unutrašnju upotrebu.

NY: Ali, antropozofska medicina nije samo jednostavan dodatak konvencionalnoj. Reč je o sveukupno kompleksnijem uvidu koji pacijenta posmatra kao individuu, razmatra zašto je neka individua obolela,  da bi se mogli lečiti urzoci bolesti, a ne samo jedan organ ili određeni simptom.

Konflikt između kritičara i zagovornika antropozofske medicine često nastaje zbog toga što se postojanje “duše” i “duha” ne može dokazati. Zato izjava da antropozofska medicina ima uticaj na telo, dušu i duh može izazvati izvesnu nesigurnost. Kako to rešavate?

NJ: Upravo o tome je i reč: može li se ljudsko biće svesti na fizički merljiv, vidljiv nivo ili ne?  Zapravo, postje danas mnogi primeri da se neki efekat može pokazati bez upotrebe bilo kakvih supstanci. Na primer, meditacija deluje, ali zašto?  Mi smatramo da čak i u nauci treba razmatrati različite dimenzije.

Deo smo prirode i razvijali smo se zajedno sa njom. Procesi u ljudskom organizmu i u prirodi su, zbog toga, povezani.
Natalija Jarmolenko

Kritičari često govore da homeopatski i antropozofski lekovi ne sadrže aktivne supstance. Šta vi na to kažete?

AA: Prirodni aktivni sastojci naših lekova obično imaju niske potencije. Oni nas uvode u svet biljnih lekova zasnovanih na aktivnim supstancama. Tek od potencije D23 kaže se da se aktivne supstance više ne mogu detektovati na molekularnom nivou. Prvobitno, uz ove lekove, više pažnje se posvećivalo odnosu lekara i pacijenta.  Iskustvo smo gradili godinama, 2021. je označila 100 godina proizvodnje Weleda antropozofskih lekova. Imamo i dosta praktičnog iskustva iz klinika, ili od doktora iz privatne prakse. Izveštaji sa terena o terepeutskim dometima antropozofskih lekova, i ne samo naših, opisani su u dokumentu “Vademecum of Anthroposophic Medicines”.  Takođe postoji mnogo naučnih studija i dokaza o efikasnosti naših lekova. Oni, između ostalog, pokazuju da je potrebno značajno manja količina antibiotika kada se uzimaju u kombinaciji sa komplemetarnim lekovima, uključujući i antropozofske lekove.  Ali, još uvek nema nema dovoljno dobrih studija o ovoj temi, i to je razlog što sam ja sada ovde.  Dolazim iz polja prirodnih nauka, a moj zadatak je da naučno dokažem pozitivne efekte naših lekova na širokom planu.

Recite nam više o svom profesionalnom iskustvu.

AA: Ja sam mikro i molekularni biolog, a radio sam u industriji sintetičkih lekova, kao i na onkologiji. Kroz iskustvo sa biljnim lekovima našao sam put ka antropozofskim lekovima u svoj njihovoj raznolikosti.

Šta vas je navelo da se upustite u rad u ovoj oblasti?

AA: Snaga prirode. Sve smo preslikali iz prirode, zar to nije čudesno? Šezdeset do sedamdeset odsto konvencionalne medicine dolazi iz prirode ili ima poreklo u njoj. Na primer, salicilna kiselina koja se koristi u lekovima protiv bolova izlovani je aktivni sastojak iz kore vrbe. Zar onda nije očigledno da izbor bude okretanje pravo ka prirodi?

Kako nameravate da obezbedite još bolje dokaze efikasnosti Weleda lekova?

AA: Kroz značajno investiranje u istraživanje i razvoj.  Tokom sledećih pet godina investiraćemo desetine miliona evra u istraživanje efikasnosti postojećih lekova i razvoj novih.

NY: Takođe, želimo da razvijemo nove metode koje će dokazati kako samoregulacija deluje i kakav je njen uticaj na suptilne aspekte u organizmu, poput uma i duha. Već smo pripremili radne grupe koje će se baviti ovom temom.

Gđo. Jarmolenko, kao član Weleda Izvršnog odbora, odgovorni ste za tršišni deo poslovanja. Kako je holistički stav ljudskih bića kompatibilan sa ekonomskom realnošću?

NY: Ja sam lekar, a deo Weleda tima postala sam 2002. Tokom svog lekarskog iskustva imala sam veoma dobra iskustva sa antropozofskim lekovima, pa sam pomislila: “Ako zaista želim da dam neki svoj doprinos, treba da pomognem da ova vrsta lekova postane dostupna mnogo široj grupi ljudi”. Gđo. Jarmolenko,  kao član Weleda Izvršnog odbora, odgovorni ste za tršišni deo poslovanja. 

Kako je holistički stav ljudskih bića kompatibilan sa ekonomskom realnošću?

Princip koji Weleda prati je “cilj pre profita”. Naše vrednosti su važnije od profita. Naravno, kao poslovna kompanija, takođe moramo biti finansijski na zdravim nogama. Kombinacija ova dva aspekta nije lak zadatak. Recimo, privatizacija zdravstvenog sektora u Nemačkoj pokazala je koliko može biti problematično kada se o zdravlju brine iz ekonomskih razloga. Weleda pokušava da krene drugim putem postavljajući pitanje: “Šta je to što pomaže i ljudima i prirodi?”

Koliko Weleda brine o poreklu sirovina za svoje lekove i načinu na koji su oni dobijeni?

NJ: Za nas je to od suštinske važnosti. Mi pratimo put koji je supstanca imala u prirodi, njenu, da tako kažemo, biografiju, kao deo kvalitativnih osobina naših proizvoda.  Važno je da naše sirovine stižu iz prirode. Uzmimo, na primer, naš hladni lek Infludoron. Za njega nam je potrebno, između ostalog, gvožđe, iz održivih rudnika gvožđa. Ekologija i održivost su za nas suštinski važne. Mnoge biljjne supstance koje prerađujemo su odgajene u našoj bašti lekovitog bilja u mestu Vecgau, blizu Švebiš Gminda. Među mnogim biljkama koje gajimo su bunika, čičak i  jagorčevina, neophodni za Cardiodoron, lek za tretiranje kardiovaskularnih poremećaja. Ovo je, zato, regionalni proizvod, dobar za ljude i prirodu.

AA: Do nedavno su ekologija i održivost bile na sekundarnom mestu u farmaceutskoj industriji. A to se menja, i ne samo na nacionalnom nivou, u Nemačkoj. Evropska unija je nedavno predstavila novu farmaceutsku strategiju koja uključuje i ekološke aspekte. Bili smo veoma zadovoljni kada smo to videli, jer je ta tama za nas važna duže od 100 godina, da ne pominjem i projekte uzgoja biljaka. Zato smo se 2011. pridružili Uniji za etičku bio trgovinu (Union for Ethical BioTrade - UEBT), a  2018. smo postali prva kompanija na svetu koja ima UEBT sertifikat za svoj dosledan rad na etičkom dobijanju sirovina.  

Natalija Jarmolenko je lekar i, kao član Izvršnog odbora odgovorna za tržišnu diviziju. Aldo Ammendola je mikro i molekularni biolog i kao čaln Izvršnog odbora odovoran je za istraživanje i razvoj.