Weleda i COVID-19: jedan drugačiji pogled

Intervju sa članovima Izvršnog odbora, Natalijom Jarmolenko (Nataliya Yarmolenko) i Aldom Amendolom (Ammendola).

Naš stav o korona virusu, COVID-19 vakcini i načinima da sačuvate zdravlje tokom pandemije.

Kakav je Weleda stav prema korona virusu?

Aldo Amendola: Mi snažno odbacujemo sve tvrdnje koje poriču postojanje COVID-19, kao i povezane teorije zavere. Naša kompanija je zasnovana na nauci i sagledava činjenice o korona visuru veoma ozbiljno. Istovremeno, za nas je postalo jasno da mnogi problemi, uključujući COVID-19, zahtevaju drugačiji pristup.  Antropozofska klinika Havelhöhe Community Hospital u Berlinu, koja je imala i COVID-19 jedinicu intenzivne nege, pomogla je da postanemo svesni ozbiljnog toka kojim je bolest krenula. Bolnica je pokazala i kako standardne terapije mogu biti individualno dopunjene suplementacijom na svrsishodan način. Ljudi su individue. Na to ne smemo da zaboravimo kada dođe do preduzimanja opsežnih mera.

Natalija Jarmolenko: Mi snažno odbacujemo sve aktivnosti koje deluju protiv demokratije ili podržavaju ekstremističke desničarske ciljeve. Ovo je i pozicija Medicinske sekcije Getenauma (Goetheanum) i Internacionalne federacije antropozofskih medicinskih udruženja (IVAA ). Želeli bismo, međutim, da vidimo i kulturu dijaloga koja dozvoljava različitosti i sagledavanje različitih naučnih perspektiva.

Koji stav Weleda zauzima o temi vakcinacija protiv COVID-19?

AA: Vakcine su važna komponenta borbe protiv infektivnih bolesti, zato smo fundamentalno za COVID-19 vakcine. Međutim, uzdržavamo se od preporuka vakcinisanja, čak i za zaposlene. Ljudi treba da slobodno odluče da li treba da budu vakcinisani.

NJ: COVID-19 predstavlja veliki izazov za ljuski rod. Vakcine pomažu da se upravlja tim izazovom, a mi smo, kao Weleda tim, zahvalni što sada postoji više vrsta dostupnih vakcina.  Ali  Sars-CoV-2 neće biti poslednja pandemija sa kojom se susrećemo. Intenzivna poljoprivreda, ljudski uticaj na prethodno nedirnuta prostranstva prirode i rastući gubitak diveziteta omogućiće drugim patogenim klicama da se prošire na ljude. Ovde nastupamo mi, kao udruženje, kako bismo dugoročno ojačali otpornost ekosistema i ljudi koji se na njega oslanjaju.

Weleda to i radi, recimo, kroz održivo preuzimanje sirovina i projekte organske i biodinamičke poljoprivrede. 

Kako možemo da podržimo svoj imuni sistem da bismo tokom pandemije sačuvali dobro zdravlje?

NJ: Mnogi činioci doprinose zdravim životnim stilovima: dosta vežbanja, naročito ujutro i na sunčevoj svetlosti, dovoljno sna, zdrav način ishrane i dovoljno vremena za obed, umesto “protrčavanja” kroz obroke.  Više Weleda proizvoda ima efekat jačanja imunog sistema, sa sastojcima poput pasjeg trna ili trnjine.  Studije psihoneuroimunologije pokazale su da naše fizičko i mentalno stanje zavisi od stila života,  rada i odnosa punih uvažavanja prema ostalim osobama. Svi ti aspekti oblikuju i Weleda korporativnu kulturu i važan su nam oslonac u održavanju i unapređenju zdravlja zaposlenih.

AA: Do danas nije odobren lek za COVID-19. Mnogi pristupi su u fazi razvoja, ali javni sektor nije obezbedio sredstva na nivou sličnom onom koji je obezbeđen za razvoj vakcina. Mnoge kompanije, zato, same finansiraju svoj rad. Weleda će, takođe, investirati milione evra u raznorodna farmaceutska istraživanja i razvoj projekata tokom sledeće godine.

Natalija Jarmolenko je lekar i, kao član Izvršnog odbora, odgovorna za tržišni sektor. Aldo Amendola je mikro i molekularno biolog i, kao član Izvršnog odbora, odgovoran za istraživanje i razvoj.