Kako deluju antropozofski lekovi

Weleda lekovi kreirani su da pomognu vašem telu da samo sebe leči. Aktivne supstance koje sadrže poreklom su iz prirode, minerala i metala, a neki od njih su prošli proces prerade po veoma specifičnim metodama.

Šta je, tačno, antropozofska medicina?

Antropozofska medicina je integrativna medicina koja se fokusira na holističkim potrebama pacijenta. Zasnovana je na dve škole medicine: s jedne strana na naučnoj konvencionalnoj medicini, njenim metodama i rezultatima, s druge strane, na spiritualnim naučnim saznanjima antropozofije. Ova dva pristupa idu ruku pod ruku. Na kraju krajeva, ljudsko biće se ne sastoji samo od tela, nego i od duše i svoje individualne ličnosti. Lečenje, kako ga mi vidimo, nije samo borba protiv simptoma, nego i podrška individualnom, holističkom putu ka zdravlju. Naši lekovi su kreirani da ojačaju sposobnost vašeg organizma da sam sebe leči.

Održivo i ekološki

Antropozofska medicina želi da pomogne i ljudima i planeti. Mi pristupamo planeti sa poštovanjem i ekološki principi su u srcu naše famaceutske proizvodnje. Naša odgovornost počinje sa sirovinama i nastavlja se sa pacijentima. Preuzimamo odgovornost i izvan toga, obraćajući pažnju na biorazgradivost naših preparata i načina na koji se preostali materijali mogu na odgovarajući način odlagati.  Naši lekovi proizvedeni su sa aktivnim sastojcima iz prirode, na ekološki prihvatljiv način, štedeći resurse i uz poštovanje prema partnerima.  

Vi ste deo prirode

Priroda ima snažne isceljujuće moći. Otkrićete tu moć ne samo u lekovitom bilju, nego i u sebi. Tu stupaju na scenu Weleda lekovi. Oni su kreirani ne samo da eliminišu simptome uz upotrebu aktivnih sastojaka iz prirode, nego i da podsete vaše telo da ima vlastitu isceljujuću snagu i da je aktiviraju. Kvalitet i efikanost Weleda lekova nije rezultat samo naših prirodnih sastojaka i specijalnih formulacija, nego i našeg metoda proizvodnje, od kojih su neki jedinstveni procesi kakve Weleda ekskluzivno sprovodi.

Lekovite biljke – sveže ubrane i prerađene

Odgajamo sami mnogo lekovitih biljaka prema principima biodinamičke poljoprivrede. Naš pogon za proizvodnju tinktura je na samo par koraka od naše bašte lekovitog bilja. Biljke se, neposredno nakon branja, sveže donose na preradu.
Od semena, preko rasta i berbe, do prerade i farmaceutske obrade: svaki od ovih pojedinačnih koraka koristimo da transformišemo snagu svake biljke u lek.

Jedinstven metod proizvodnje

Razvili smo jedinstven metod proizvodnje kako bismo očuvali snagu prirode.

Metalno ogledalo

Proizvodnja metalnih ogledala je jedinstven proces koji traži dugotrajan i intenzivan rad. Da bi se proizvelo zlatno ogledalo, na primer, mala količina ovog dragocenog metala se topi, a potom raspršuje uz stalni porast temperature u vakumu. Metalno ogledalo koje se na ovaj način dobije postavlja se na zidove metalnih boca. Ono se, dalje, odatle struže i procesuira u daljim postupcima za različite lekove.

Proces potenciranja

Razvili smo vlastiti proces potenciranja, baziran na klasičnom metodu po Hanemanu. Proces se odvija u specijalnoj prostoriji koja omogućava tih, neometan farmaceutski posao. Rastvore ručno ritmički mešaju naši posebno edukovani eksperti kako bi proizveli različite potencije. Svaka potencija se stvara kroz aktivnost ljudskog bića. Potenciranje zahteva veštinu, koncentraciju, unutrašnji mir i iskustvo.

U suprotnosti sa mnogim drugim klasičnim homeopatskim lekovima, Weleda lekovi se, uglavnom, potenciraju kroz samo nekoliko faza i zato sadrže koncentracije aktivnih sastojaka koji se mogu analitički detektovati.

Vegetalizacija metala

Još jedan poseban farmaceutski proces koji koristi Weleda je vegetalizacija metala. U okviru ovog procesa, priprema se, najpre, visoko razblažen rastvor nekog metala koji se može naći u prirodi, recimo čvrstog srebra. Ovaj rastvor postaje vrsta đubriva za zemljište u kojoj raste lekovita biljka. On dozvoljava biljci da apsorbuje metal kroz svoje korene i da ga, na taj način, potencira i dinamizuje.

U vreme cvetanja, biljka se bere i stavlja na kompost. U proleće sledeće godine taj se kompost koristi kao đubrivo za novu leju, za istu biljnu vrstu. Ovakav proces potenciranja ponavlja se još jednom i tada se treća generacija biljke prerađuje u lekove. Ne samo da ona sadrži blagotvorne efekte biljke nego, takođe, osobine dinamizovanog srebra, koji je atkiviran tokom tri godine kao deo životnog procesa biljke.

Rh procedura

Skraćenica “Rh”, koja se pojavljuje na nekim Weleda lekovima oznaka je za ritam (“rhythm”). Farmaeutski “Rh” proces, koji praktikuje samo Weleda, koristi se da proizvede izvesne vodene (dakle, ne-alkoholne) preparate od sveže biljke.

Tokom jutra, sveže ceđen sok biljke se nekoliko puta zagreva na temperaturi od 37 °C i ritmički meša. Uveče se ohladi do 4 °C i ponovo ritmički meša. Količina svetlosti kojoj se izlaže preparat takođe se menja shodno određenom ritmu. Fermentisan preparat koji ovako nastaje ne zahteva dodatne konzervanse.

Rh proces koji koristi Weleda upravo je integrisan u evropsku famakopeju (Ph. Eur.).