Weleda je nosilac B Corp sertifikata

Weleda je posvećena prirodi i društvu već 100 godina. Međunarodna neprofitna organizacija B Lab sada je svojim sertifikatom potvrdila da, kroz svoju korporativnu kulturu, pomažemo da svet postane bolje mesto za život.

Šta su “B Lab” i “B Corp”?

Biznis kao snaga koja čini dobro – ovo je vodeća B Lab vizija. Osnovana 2006. u SAD-u, ova neprofitna organizacija sertifikuje profitne kompanije kao “B korporacije” ili, skraćeno, “B Corp”.  Slovo "B" znači “benefit”, benefit koji te kompanije ostvaruju za društvo i prirodno okruženje. Članovi globalne B Corp zajednice udruženi su u nastojanju da planeta postane bolje mesto. Kako to čine? Stavljaju svoje poslovne prakse na test. Zainteresovane kompanije moraju da prođu rigorozan proces sertifikacije prema strogom kriterijumu: kakve vrednosti zastupaju shodno stilu svog menadžmenta? Kakva prava imaju zaposleni? Kakav je njihov uticaj na prirodno orkuženje, društvo i potrošače? B Corp status za jednu kompaniju znači da ostvaruje najstrožije standarde verifikovanih društvenih i ekoloških perfomansi, balansirajući profit i ciljeve. 

Ciljevi i vrednosti globalnog pokreta

B Lab udružuje kompanije koje rade ka ostvarivanju jedinstvenog cilja: izgradnje inkluzivnije i održivije ekonomije za sve. “Težnja ka opštem dobru je paradigma promene” – objašnjava dr Stefan Simer (Siemer), šef Weleda sektora održivosti. "Profit je i dalje važan cilj, ali ga ne smemo postizati po cenu ljudi, životinja ili prirodnog okruženja.“ "B Korporacije” posvećene su, dugoročno, procesu permanentnog napretka: svake tri godine vrši se ponovna sertifikacija i ispunjavaju sve ambiciozniji standardi. Cilj nije da se bude manje loš, nego da se učini više dobrog za ljude i okruženje kroz uzornu poslovnu praksu. “B Corporacije” su, po definciji, inkorporirale socijalnu komponentu, a svoj profit koriste da uvećaju vrednosti u društvu. 

Kako kompanije postaju sertifikovane “B korporacije”?

Da bi dobile B Corp sertifikat, kompanije sarađuju sa B Lab stručnjacima koji procenjuju njihovo poslovanje do poslednjeg detalja. U suštini tog procesa je procena uticaja kompanije – “B Impact Assessment” – koja odmerava na koji način odluke kompanije utiču na deoničare – akcionare, zaposlene, potrošače i dobaljače. Ako na ovom testu dobije 80+ bodova, kompanija može preći u sledeći nivo sertifikacije. Pravna odgovornost igra važnu ulogu: na primer, odlukom Weleda vlasnika, težnja kao opštem dobru i ekološkom blagostanju sada je svrstana i u naše podzakonske akte. B Corp sertifikovane kompanije podržavaju B Corp pokret godišnjom članarinom, potpisuju B Corp deklaraciju i saglasnost sa uslovima sporazuma.

Naš pozitivan uticaj podržan je i našom transparentnošću jer su izveštaji o detaljima procene B korporacije javno dostupni

B Corp prepoznaje kompanije koje rade na odgovoran, ekološki održiv i socijalno pravedan način.
Dr Stefan Simer (Siemer), Šef sektora održivosti

Šta ovaj sertifikat znači za kompaniju kao što je Weleda?

Kao kompanija sa jasnim ciljem, težimo budućnosti koja je ekološki održiva i socijalno pravedna. Ulažemo svoje fondove u etične banke. B Lab je naročito cenio našu sertifikovanu prirodnu kozmetiku i odnose koje negujemo sa partnerima, odgajivačima biljaka. Dobiti B Corp sertifikat bio je, za nas, logičan sledeći korak, kako bismo svoje vrednosti sprovodili još efikasnije. Umesto preduzimanja individualnih mera, kako smo ranije radili, sada smo pokrenuli amibiciozni holistički program klimatske zaštite.

B Corp & Weleda – saznajte više

Naš prorgram klimatske zaštite 

Želeli smo da do kraja 2021. postanemo klimatski neutralna kompanija. Početni cilj naših napora bio je usmeren na naše građevine, proizvodne pogone i vozni park.

Od 2022. nadalje, poboljšavaćemo ekološke performanse Weleda proizvoda. Ovo uključuje pronalaženje inovativnih rešenja za transport, lance snabdevanja, poljoprivrednu proizvodnju sirovina i, konačno, ambalažu, uključujući njenu proizvodnju i odlaganje. Cilj nam je da do 2025. dramatično smanjimo naš ugljenični otisak, kao i ekološki uticaj naših proizvoda tokom upotrebe (kao što je, na primer, izbegavanje upotrebe tople vode). Uz svoj “1%” program ulažemo u borbu protiv klimatskih promena, poboljšavajući zdravlje zemljišta i štiteći biodiverzitet. 

Kako doprinosimo smanjenju klimatskih promena?

Naša posvećenost globalnoj zajednici

Kao deo B Corp zajednice, želimo da imamo aktivnu ulogu i damo primer. Ovo podrazumeva otvoreno deljenje iskustava sa celim B Corp pokretom. Nudimo savet i podršku ostalim poslovnim zajednicama i liderima, zainteresovanim za sertifikaciju.  Kroz predavanja, radionice i interne radne grupe doprinosimo njihovom boljem uvidu u proces i njihovoj ekspertizi. Zastupanje na političkom nivou je podjednako važno, pa aktivno tražimo dijalog sa donosiocima odluka.

 “Svi smo svesni najvažnijih problema održivosti u svetu u kom živimo”, primećuje Stefan Simer.  "B Korporacije, kao globalni pokret, pokazuju da finansijski, društveni i ekološki ciljevi mogu da se postignu istovremeno i da jedni druge podrže”.

B Corporacije su, od 2020. zaštitile...

200000
hektara zemljišta
16
miliona tona ugljenika
225
miliona litara vode

Činjenice i dostignuća

  • B Lab je neprofitna organizacija osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama 2006.
  • Danas je više od četiri hiljade “B kompanija” sertifikovano širom sveta, u 77 zemalja, u okviru više od 150 različitih oblasti proizvodnje.
  • Međunarodni brendovi sa B Corp sertifikatom su i Patagonia, Fairphone, Hootsuite i Ben & Jerry’s.
  • Globalni B Corp pokret radi i sa gradovima kako bi se postigle pozitivne promene u okviru inicijative “Cities Can B”. Pridružio se projektima u Edinburgu, Kordovi, Barseloni, Santjagu, Mendosi, Rio de Žanejru i Asunsionu.
  • B Corp je širom sveta, od 2020, zaštitio 200,000 hektara zemljišta, oslobodio nas 16 miliona tona ugljenika i spasao 225 miliona litara vode.
  • B Lab Europe od 2015. nadgleda sve širu mrežu od preko 400 sertifikovanih “B korporacija” u devet zemalja širom Evrope, uključujući Francusku, Dansku, Italiju i Španiju. 
Saznajte više