Kako Weleda menja svet na bolje

Weleda je sada nosilac B Corp sertifikata. U razgovoru sa dr Stefanom Simerom (SIemer) koji je na čelu Weleda Sektora održivosti, razgovaramo o procesu sertifikacije, visokim standardima organizacije koja vrši sertifikacije i razlozima koji su nas naveli na ovaj put.

Šta “B Corp” znači?

Stefan Simer: B Corp je skraćeno od “Benefit Corporation”, a sertifikat potvrđuje da je kompanija veoma posvećena i uspešna u oblasti socijalnih i ekoloških standarda. Sertifikat izdaje neprofitna organizacija B Lab. Važno je napomenuti da ovo nije sertifikat za proizvode, nego za kompaniju, njeno delovanje i sveukupan pristup biznisu. Fokus je na dodatnoj društvenoj vrednosti i ekološkoj održivosti, bez povećavanja profita do gornjih granica po svaku cenu. Drugim rečima, ovde je reč o biodiverzitetu, prirodnom okruženju, zaštiti vrsta, ljudskim pravima, zaštiti od klimatskih promena, o zaposlenima i potrošačima. Ili, kako kaže B Lab, “biznis kao snaga za dobrobit društva”. Globalni B Corp pokret nastao je u SAD-u sa ciljem da našu planetu učini boljim mestom.

Zvuči, gotovo, suviše dobro da bi bilo istinito. Možete li nam reći još nešto o B Corp misiji?

Stefan Siemer: B Corp zajednica ujedinjena je željom za promenom.  U poslovnom svetu, ovaj stav je početak zaokreta. Većinom je glavni cilj biznisa pravljenje profita. Iako se to neće tako brzo promeniti, zarada se ne sme ostvarivati po svaku cenu, ili po cenu ljudi, životinja ili prirodnog okruženja. A ovakav je, oduvek, Weleda fundamentalni stav.  Zato je za nas bilo prirodno da se prijavimo za ovaj sertifikat. Da bismo to i učinili, morali smo, najpre, da ispravimo klauzule o ciljevima u našem statutu, koji je naš DNK. Sada naš korporativni cilj i po statutu uključuje opšte dobro i zaštitu prirodnog okruženja.

Weleda je dobila B Corp sertifikat

Weleda je oduvek gajila takve vrednosti, da li je zaista vredelo truda da za to dobije i sertifikat?

Stefan Simer:  Da, apsolutno jeste! Proces sertifikacije uključuje detaljnu procenu cele kompanije. Na primer, B Lab je zanimao pozitivan uticaj u društvu jer, na kraju krajeva, nije sve samo u novcu. Održivost je u srcu svega što radimo, ona je u temeljima naše korporativne misije.  Biti “u harmoniji sa prirodom i ljudima” moguće je samo ako smo odgovorna i održiva kompanija. B Lab prepoznaje našu posvećenost ka održivom životu, kroz, recimo, našu sertifikovanu prirodnu kozmetiku i ravnopravne odnose koje gajimo sa partnerima koji za nas gaje sirovine. Naš centar održivog razvoja je u Švebiš Gmindu, gde đaci iz škola, neprofitne organizacije ili kompanije mogu videti održivost u praksi. Mi, takođe, svoje investicije radimo posredstvom banaka koje su posvećene održivosti. Weleda magazin Werde, takođe, pruža puno inspirativnih saveta za “zeleni” život.  

Postoje i druge sertifikacione organizacije sa sličnim ciljevima. Zašto je Weleda odabrala baš B Corp sertifikat?

Stefan Simer: Weleda je prisutna globalno, a to važi i za B Corp. Osim toga, B Corp ima uz sebe izuzetnu zajednicu veoma posvećenih i inspirativnih osoba: takvi kontakti obogaćuju i šire naše perspektive. Razmatrali smo različite sertifikate, ali smo se konačno odlučili za ovaj, pre svega zato što je rasprostranjen širom sveta. Odluku je donela grupacija Weleda, uz naše odeljenje za održivost, a punu podršku su dali Upravni odbor i kompletan menadžement kompanije.

Fokus je na društvenoj vrednosti i ekološkoj održivosti, bez maksimalnog profita po svaku cenu.

Zašto je Weleda, uopšte, želela da bude sertifikovana?

Stefan Simer: Mi smo uvek bili zagovornici pravične ekološke i socijalne budućnosti. Međutim, danas nekim temama poput održivosti pristupamo sistematičnije nego ikada. Uzmimo, na primer, klimatske promene: preduzimali smo niz individualnih mera za zaštitu od klimatskih promena, ali bez šire strategije. Povratne informacije koje smo primili kroz procenu za B Corp sertifikat za nas su bile podsticaj da postavimo pred sebe mnogo ambicioznije ciljeve zaštite od klimatskih promena.

Već ove godine postajemo klimatski neutralni – počevši od naših građevina, proizvodnih pogona i voznog parka. Od 2022. pa nadalje, svi naši proizvodi treba da postanu klimatski neutralni. Drugim rečima, takav će biti naš ukupni korprotaivni ekološki otisak, kao i sve ostalo što nam je neophodno za proizvodnju, poput transporta, lanca snabdevanja, poljoprivredne proizvodnje sirovina, ambalaža - uključujući proizvodnju i odlaganje. Uz naš program nazvan “1%” investiraćemo dodatni procenat prihoda od prodaje, pre svega u zaštitu od klimatskih promena, zaštitu zemljišta i biodiverzitet.

Šta je Weleda morala da učini da bi dobila ovaj sertifikat?

Stefan Simer: Morali smo da ponudimo odgovore i dokumentaciju za brojna pitanja o različitim aspektima rada kompanije. Više od 100 zaposlenih bilo je uključeno u ovaj proces, kako bismo prikupili i pripremili sve neophodne informacije. Od naše početne odluke da pristupimo sertifikaciji, do završetka tog procesa, prošlo je oko godinu ipo dana, uz B Lab podršku.

Težnja opštem dobru i ekološkom blagostanju morala je biti unesena i u pisana dokumenta i integrisana u podzakonske akte naše kompanije. Tako smo i uradili – Weleda akcionari na svom sastanku su tako odlučili. Naša je korporativna strategija, sada, na tome zasnovana: ne samo da težimo da izbegnemo negativne efekte, nego dajemo i pozitivan doprinos na isplaniran način.

Kako je Weleda uključena u pokret?

Stefan Simer: Želimo da aktivno učestvujemo i budemo primer u okviru B Corp zajednice, posebno u Švajcarskoj i Nemačkoj. Postoji na stotine kompanija koje žele da budu sertifikovane. Da bismo im dali podršku, veoma smo transparentno delili svoja iskustva sa celim pokretom. Dodatno smo održavali predavanja, učestvovali u radnim grupama i lobirali na političkom nivou tražeći dijalog sa donosiocima odluka. Verujem da zajednički rad na jedinstvenom cilju ima veliki potencijal. Nama su poznati najveći svetski problemi održivosti, a vlade su se već saglasile o određenim ciljevima. Ako mi, kao pokret, možemo da pokažemo da se ti ciljevi mogu ostvariti uz istovremenu finansijsku održivost, poslužićemo kao uzor drugim kompanijama.

Potrošači postaju sve svesniji kako njihova potrošnja utiče na planetu i društvo. Oni sa punim pravom zahtevaju od brendova i kompanija da povedu računa o tome.

Kako potrošači prirodne kozmetike mogu videti koristi od Weleda B Corp sertifikacije?

Stefan Simer: Potrošači su sve svesniji načina na koji njihova vlastita potrošnja utiče na planetu i društvo. Ljudi s pravom traže od kompanija i brendova da više povedu računa o tome. Tako da je ovo važan deo obećanja koja u sebi nose naši proizvodi i brend. Ovaj trend može pomoći da svet postane bolje mesto. Kao lider u oblasti sertifikovane prirodne kozmetike i antropozofskih lekova, zadovoljni smo što prihvatamo podsticaje koji nas navode na više zalaganja. A budući da farmaceutska industrija u ovoj oblasti još uvek nije napravila takve pomake kao kozmetička industrija, želimo da budemo lideri održivosti i u farmaceutskom poslovanju.

Da li će B Corp oznaka biti istaknuta na Weleda proizvodima?

Stefan Simer: Što se potrošača tiče, u prvom planu su, sada, poruke poput porekla i kvaliteta sirovina, fer poslovanja i informacija o ambalaži. Svoj B Corp sertifikat ne posmatramo kao generator za veću zaradu. Kako ćemo isticati B Corp oznaku – ostaje da se vidi.

Da li su se čuli i glasovi kritike? Izgleda da neke sertifikovane B Corp kompanije ne rade na sasvim održiv način?

Stefan Simer: Kompanije koje ništa ne rade ne mogu postati nosioci B Corp sertifikata. Ali sada i mnoge konvencionalne kompanije počinju da ulaze u ovaj proces, pa još uvek nije sve savršeno, no, bez obzira, ovo su ohrabrujuća dešavanja. Ako zaista želimo da doprinesemo boljem svetu, potrebna je promena na celom polju, ne samo među pojedinim igračima. Potrebna je i saradnja velikih korporacija. B Corp oznaka, sasvim sigurno, nije samo ukras. Svaka zainteresovana kompanija može da potraži ne samo savete o kriterijumima, nego i izveštaje o proceni. Teže pitanje za kompanije jeste: mogu li one zadržati svoj sertifikacioni status? Ako se stvari ne shvate ozbiljno, sertifikat se može izgubiti već za tri godine.