Svoje sirovine dobijamo na etičan način iz održivih izvora.

Želimo da se uverimo da su naše sirovine iz etičkih izvora, zato smo 2018. sertifikovani kod organizacije “Union for Ethical BioTrade” – UEBT.

Naš lanac snabdevanja je održiv i pravičan

Kada kupite neki od proizvoda Weleda prirodne kozmetike, doprinosite svetu u kom i ljudi i biodiverzitet mogu da napreduju.

Obezbedili smo da naše prirodne sirovine budu gajene na organski ili biodinamički način, ali i da ljudi koji ih gaje i beru budu tretirani pravično i sa poštovanjem. Želimo da budemo u stanju da pratimo trag svojih sirovina sve do njihovog izvora. Kao član Unije za etičku bio trgovinu (UEBT) pridržavamo se strogih socijalnih, ekonomskih i ekoloških kriterijuma koje je postavila ova organizacija. Vrednosti koje definišu dobrobit za ljude i planetu.

Naša posvećenost održivim izvorima sirovina.

Više od 80% naših sertifikovanih sirovina preuzimamo iz sertifikovane organske poljoprivrede i, kad god je moguće, iz biodinamičke proizvodnje. Radimo na tome da svake godine povećamo taj procenat kroz nova partnerstva sa sertifikovanim organskim proizvođačima i novim projektima organske i biodinamičke poljoprivrede. Posvećujemo veliku pažnju kvalitetu svojih sastojaka. Mnoge od biljaka koje koristimo u svojoj prirodnoj kozmetici i lekovima rastu u našim vrtovima. Takođe, sirovine dobijamo od naših dugogodišnjih partnera.

Naša je vizija da budemo, u okviru svojih poslovnih delatnosti, uzorna kompanija na planu etičkog i održivog dobijanja sirovina.

Činjenice*

100
odsto lanca snabdevanja za Weleda prirodnu kozmetiku odgovara UEBT standardima.
250
kvadratnih kilometara zemljišta širom sveta Weleda obrađuje organski
80
odsto je prosečni udeo sertifikovanih sirovina koje Weleda koristi
1000
supstanci iz prirode čine osnovu Weleda proizvoda

Etička nabavka sirovina je naš vrhunski prioritet

Želimo da tačno znate šta je to što dobijate od nas. Zato smo punopravni član UEBT organizacije od 2011. i pobrinuli smo se da ceo svoj lanac snabdevanja sirovina odgovara UEBT standardima – prateći svaku biljku do semena. UEBT sertifikat “Sourcing with Respect” dobili smo 2018. godine. UEBT standard promoviše održiv lokalni razvoj, promišljenu upotrebu i zaštitu resursa biodiverziteta.  Kao deo procesa sertifikacije, UEBT nadgleda lanac snabdevanja svim prirodnim sirovinama koje koristimo u svojoj prirodnoj kozmetici. Uz UEBT oznaku garantujemo da čuvamo i održivo koristimo resurse biodiverziteta na najbolji mogući način tokom gajenja, berbe i prerade biljaka. Posvećeni smo fer i ravnopravnim odnosima sa svojim partnerima, poštujući ljudska i radna prava i podržavajući razvoj lokalne zajednice.

Union for Ethical BioTrade (UEBT)

UEBT je neprofitna asocijacija koja želi da doprinese napretku ljudi i biodiverziteta. Ona radi na regeneraciji prirode i obezbeđivanju bolje budućnosti za ljude kroz etičko preuzimanje sirovina iz resursa biodiverziteta. Začeta je kao incijativa Ujedinjenih nacija, a sa UN organizacijama i dalje održava jake partnerske odnose. Neke od njih su Konvencija za biološki diverzitet (Convention on Biological Diversity - CBD) i Inicijativa za bio trgovinu Konferencije za trgovinu i razvoj (BioTrade Initiative of the Conference on Trade and Development - UNCTAD).

Sedam principa UEBT standarda

  1. Očuvanje biodiverziteta
  2. Održiva upotreba resursa biodiverziteta
  3. Fer i ravnopravna podela dobiti od upotrebe resursa biodiverziteta
  4. Socijalno-ekonomska održivost (proizvodni, finansijski i tržišni menadžment)
  5. Usklađenost sa nacionalnim i internacionalnim zakonima
  6. Poštovanje prava svih učesnika uključenih u bio-trgovinu
  7. Transparentnost o posedovanju zemljišta, pravu na upotrebu i pristupu prirodnim resursima

Otkrijte izvor naših sirovina

Mirisna lavanda iz Moldavije

Polja Moldavije ispunjena su svetlo ljubičastim cvetovima mirisne lavande. Uz rub polja pokretna destilaciona postrojenja prerađuju sveže ubrane biljke u esencijalno ulje. Pre samo dvadeset godina, u Moldaviji gotovo da nije postojalo tržiše lavande. Danas ova zemlja obezbeđuje velike količine lavande za proizvodnju Weleda prirodne kozmetike. Divno je gledati preobražaj predela: naš partner iz Moldavije napravio je mali ribnjak blizu polja lavande, posekao višak trske i postavio košnice. Ne radi se ovde samo o kvalitetu zemljišta, nego i o biodiverzitetu. Tek tada, priroda je zdrava. Zato stalno radimo sa stanovnicima sela kako bismo im pomogli da pređu na biodinamičku obradu zemljišta.

Dragoceno sandalovo ulje iz Nove Kaledonije

Sandalovo ulje koje koristimo kao miris u nekim od naših proizvoda potiče sa jednog od ostrva Nove Kaledonij u Južnom Pacifiku. Ulje se dobija iz drveta sandalovih stabala. Sandalovina je izuzetno retka, a svako stablo je obeleženo GPS senzorom da bi se sprečila ilegalna upotreba. Ljudi ovaj vredan prirodni resurs koriste sa pažnjom. Da provere da li je stablo dovoljno zrelo za upotrebu, buše minijaturni otvor u drvetu. Otvor se ponovo zatvori smolom, pa stablo, ako treba, nastavlja da raste. Mi smo bili tamo u vreme kada su se sekla stabla, posetili smo mlin za drvo i destileriju ulja, posmatrajući kako se izdvaja mirisno sandalovo ulje iz mekih stabala.

Arnika iz divljeg rasta

Možda najveći izvor divlje arnike u Evopi može se naći u Karpatima, planinskom vencu u Rumuniji. Weleda pomaže da se ovaj prirodni resurs zaštiti i podržava lokalne stanovike. Jedna livada obično ne pruža dovljnu berbu za poljoprivrednika. Ali, ako ovde raste arnika, onda to polje može ponuditi dodatni izvor zarade, podsticaj vlasniku da ostavi arniku da neometano raste. Ova divlja biljka bere se i prerađuje prema striktnim pravilima održivosti i kvaliteta, koje lokalni berači uče u okviru treninga na radionicama.

Ratanija sa Anda

Svake godine jedna porodica u Peruu polazi na dugo putovanje ka visoravnima Anda da prikuplja rataniju i njen koren za Weleda proizvode. Naravno, imamo dozvolu za prikupljanje iz sertifikovanih divljih kolekcija; za nas je važno da ove biljne vrste budu sačuvane. Koliko biljaka tu ima? Da li su se promenile osobine zemljišta? Da li se bilo šta promenilo od prošle godine? Sve se pažljivo posmatra i dokumentuje. Da bi se odlučilo sa koje će se od divljih livada prikupljati ratanija, konsultujemo eksperte lokalnih univerziteta i organizacije za očuvanje prirode.